כל הזכויות שמורות למצוינות נקודה! פסיכולוגיית ספורט למצוינות ספורטיבית, גבי זקס. 2013.