top of page

​על פסיכולוגיה של הספורט

היעד העיקרי של פסיכולוגיית הספורט הינו לעזור לספורטאי למצות את הפוטנציאל הטבוע בו ולהיות הספורטאי הטוב ביותר שהוא יכול להיות. פסיכולוג ספורט יעזור לספורטאי להתגבר על האתגרים הפסיכולוגיים הנובעים מגורמים פנימיים (מצב פסיכולוגי שבו הוא נמצא או מתוך אישיותו) ו/או סביבתיים (ענף הספורט שבו הוא מתחרה, סביבתו המיידית ותרבות הארגון או הקבוצה שבתוכה הוא פועל).

היבט חשוב של פסיכולוגיית הספורט הינו הקשר ההדוק בין המחקר האקדמי לבין הפסיכולוגיים היישומיים הפועלים "בשטח". מצב זה מתאפשר בגלל שרבים מן החוקרים המובילים בפסיכולוגיה של הספורט נוטים גם לעבוד כפסיכולוגים של הספורט. בנוסף, בניגוד לתחומי מחקר אחרים בפסיכולוגיה, קבוצות המחקר בפסיכולוגיה של הספורט נוטות להיות מורכבות מספורטאים, דבר שכמובן תורם ליכולת לייצר מחקר רלוונטי ויישומי. התוצאה של קשר זה הינם שיטות טיפול יעילות ורלוונטיות ביותר לאתגרי הספורטאים.

פסיכולוגיה של הספורט בארץ ומילת אזהרה

בשנים האחרונות חלה עלייה גדולה בשימוש בפסיכולוגים של הספורט בענפי ספורט רבים. שירות שהיה נחלתם של ספורטאים מקצוענים או בין-לאומיים בלבד, הפך להיות נחלת הכלל. זהו אכן שינוי מתבקש ומבורך, אך אליה וקוץ בה, להבדיל מארצות רבות בהם תרבות הספורט מתקדמת יותר, בישראל לא קיימת הכשרה אקדמית ומסלול התמחות יעודי בפסיכולוגיה של הספורט. מצב זה גורם לכך שהתחום אינו מוסדר ומפוקח. זהו מצב מסוכן, שכן קורה שאנשים שאינם פסיכולוגים עוסקים במקצוע טיפולי ומורכב המצריך ידע וניסיון ספציפיים. חמור מכך, ישנם אנשים אשר מציגים עצמם כפסיכולוגים כשהם לא. כל פסיכולוג מוסמך בישראל רשום בפנקס הפסיכולוגים במשרד הבריאות. המלצה חמה הינה לבדוק זאת (בקלות) באתר משרד הבריאות.

מיתוסים ואי הבנות לגבי פסיכולוגיית ספורט

למרות ששימוש בפסיכולוג ספורט הרבה יותר נפוץ כיום מבעבר, נדמה שעדיין קיימת בורות בנוגע לפסיכולוגיה של הספורט, ובמקרים מסוימים אף אנטגוניזם לגבי שימוש בשירותי פסיכולוג ספורט. הסיבות לכך שונות וכוללות: ניסיון עבר כושל עם פסיכולוג ספורט, תהליך פסיכולוגי שנקטע מוקדם מדי, השפעות של מאמנים מיושנים, ותפיסה שגויה לפיה פניה לפסיכולוג ספורט משמע אני בעל "בעיות". כל אלו עלולים למנוע מספורטאים ומאמנים להיעזר בתרומות הנפלאות של פסיכולוגיית הספורט, וביותר מדי מקרים, להיתקע, לסבול ולבסוף לפרוש.
לחץ על הקישור על-מנת להבדיל בין מיתוס לאמת, וללמוד כיצד פסיכולוגיית הספורט נראית בפועל.
bottom of page